Surahammar Fido famnar

eld                                             vers till alla

kenner

hela (h)est

(h)eld

helsar allvar

eld

är sinnets mantel

fem

veldet kan Them se

fem är

kantare

ha min söm sommarfamn

något meddela alla?

vend vend vend vend 

allsmäktig veljer

vad kan " den lilla " människan göra?

hon kan fem röra

man ventar så

helsar minnets sinne