Surahammar Fido famnar

-krig,flyktingar,ekonomisk girighet,vulkanutbrott,jordbävningar och så anarki,,,när kommer ni?

i fem som rör verlden

-vad säga till människorna?

en dag dimmans sav ska följa famnen i svaret

-vad skriva till alla?

anden ventar

följer rum

anden finner

istorias tend

nera där ventar en svar som vill röra sendaren så famnen kan kenna famn

solens rum

sinnets allvar

rör jordisk hand

val i hjelpen

val i famnen

val i rum som visar svaret

som följer i sinnet

se

din famn ska famna 

allvaret som ventar

du ska följa verldens rum

så vi hör svaret

Gud är i hjelpen

visa du hjelpen som är i vägen

Gud är i vägen

din väg är i Jesu svar

eldens allvar i rum

Gud famnar svaret