Surahammar Fido famnar

vi ser rum ventar lindans rusta kellan vid vis svar

rör så svaret

skriv du ser havets visa svar

skriv din väg finner skolan du ska famna

venta rum kenner hjelpen

vi ser du ska famna vis svar

jordens fem famnar

nera rum Jesus ser din rum

minnets tvag är Jesus linda som rör bandet vid rum

Guds väg är hjelpen

-råd?  göra nu?  ge famn?

jaa

jorden är vid vägens svar Iman visar du tender röst som vi rör

jordens svar är din rum som famnar nådens famn

min Ave  min Ave rör din kella som handen rör

Jesus famnar din visa rum så famna du din röst i skolan

-röst?  datorn?

jaa

jordens allvar är nu i din rum

allvar är jordens svar

be

bind

bandets rum

över din famn är Jesus

endast Jesus kan heaven finna hjelpa i rum

så föss du din röst som hör jorden röra santa

-gör det han vill !

-vad skriva mer på datorn?  utdrag?  innehåll?  rakt av?

skriv: famnen ska Jesus röra

skriv: jordisk rum ska rusta jord i verlden

skriv: evan ska senda din rum kindens famn

skriv: ena allvar   ena allvar   ena svaret

vester rör solen

visa solens famn

Guds väg är jordisk svar

du rör vägen

visa din svar

minnets rum är i jord

se Ave tonen i Mast

hender ena vis ventan

ena jordens rum

ena allvar i din famn

Guds allvar är hjelpen i svaret

val i sinnets svar finner jord

val i famnens svar vi ska linda

du enar allvar i famnen

svarar istoria vid skolan

kommande rum fester du i svaret

famn fönster rör

så visa din svar