Surahammar Fido famnar

venta sommar    jaget fester

Jesus finner      Jesus fester

visans rum    Jesus rum

allvar vi sender i vis famn

Gud vi ska svara: allvar jag ska bana

be rum fallet svara

jorden rör famnen i skolan

jaa visa du jorden vår famn vid skolan

venta viljan som famnar din rum

visa Guds väg i svaret

-förklara Guds väg?

fem som Jesus rör

-tack!

rusta domen vid svaret,,,jagets rum före jordens famn,,,se din väg som svarar hjelp,,,se Guds väg som famnar jord,,,Jesus är vid vägen i rum som sender Jesus svar,,,visa svaret som vi ger jord,,,visa svaret i famnen,,,visa svaret i världens rum,,,visa rum i jordens röst,,,visa god rums visa svar,,,kommande rum finner hjelpen i svaret

ena rum

himmels rum

ena famn

sinnets svar

ena jord

enad rum

ena val

visa sinnet

ena rum

ena skolan

se vis Jesus

se vis röst

god vis väg

jordens velsignade svar

Emanuel är din Mast

-läsa ?

I Samuelsboken ser du nesta jag

4:6

 

-göra? skriva? till alla? på datorn?

he he jaa 

skriv du minnets visa

skriv din famn rör solen

skriv du sender bandet

som vi ska kenna famna

din verld enter rum i skolan

du famnar jordens famn

domen visar jord

se din rum är iman famn

fest Guds jordiska famn

be Gud ska famna rum

-skriva om mig? eller råd till alla?

he skriv du är ventan vid solens svar

-ord till datorn?

estraden kempar

ventilen kempar

iman hent i svar

ena jord