Surahammar Fido famnar

tumans väg tager viljan i rum som havet rörde

salvans dag tender viljan i svaret

havets allvar vill venta din famn för himmelssvar kallar solen före viljan ska vara aska i tham

 

en timme

en dag

en ventan

en väg

en allvar svarar

en ave

en sol

en kall

en andes ave

som öm följer Guds rum

kend där rör ventans svar

veldig ton rör rum

kellan hender

summan sender

en ave en allvar i famn

tumans ave

tumans jag

heaven allvarsfamn

gammal famn ser hjelpen

gammal famn ser tumans sol

en ave jag kenner sendaren som famnar rum i verlden

Guds tvag veljer Jesu sols famn

ave din famn i skolan

viljans dag ska följa viljan som fem rör

viljan i vis famn

allvar visar din väg

enad sols famn

din väg följer Guds famn

allvar är Gud i famn

ave din rums gåva

dagen ser rösten som rör hjelpen i verlden

ave famn i bandet

ave din vägs ton

se du ska famna solens tvag

enad gammal röst i solens famn

Gud är vid bostadsrum

havets allvar i vis rum

Guds röst ska följa din väg vid bistå formen som hör ave kellan i famn

- vardagen?

gammal verld ser din band senda summan i rum

dagen ser viljan i famn

enad kamp följer din rum

havet sender kellan i ave följets kamp vid band

tumans svar är Guds röst

så linda du din rum

ave famn i Guds svar

famnen är i jorden

-stugan,,,kul,,,eldat,,,promenerat,,,fixat bilen,,,vila nu

bastiljens allvar ser du famnar Guds väg

giv god ton en följestvag,,,himmel ska senda din väg till himmelsvester i famn,,,heavens röst rör vis famn där hjelper Gud viljan som följer allvar i svaret,,,

gammal svar är bindande god tons velsignade röst

se Guds tvag i Mast så du följer en ave famn i famnens svar