Surahammar Fido famnar

veldig vilja kenner du,,,hör,,,vi är summans nåd Gud rör,,,ja se din rum i sommar,,,hör din sav sinnets lim,,,hjelp din röst santas kall,,,gå,,,vi listar kall,,,

tisd.14/9

bibelcitat som berör mig?

  allvar ser vi

läs då Guds val

Tessal. kap 2 vers 1

händer i världen?,,,

seldon hender giver hjelp

när får fler upp ögonen?

då du sender Guds rum

när blir det?

då min ris hör vis ram,,,du vill senda ris,,,visa domen söm finner

Jesus?

tender Guds timme,,,sender rum ventans kall,,,gömmer mast före famn,,,en famn Gud valde,,,

jentan ska visa lamm,,,fönster vester vill varna,,,så visa du ram lamm är vi nera,,,

veldig vester fönster sönder,,,anti hjelper summan vester,,,

Gud vill hjelpa din kant

,,,ord till mig idag här och nu som berör mig idag här och nu!?,,,

kan vester venta veldig tvist

helsar Jissus

före du ska famna

har famnat allt i flera åååår

Gud är din hjelp,,,han vill visa dig vi nera kant,,,ja,,,visa du röst i Faderns gamla kall,,,var vis i din vilja,,,se vi är tonens famn

min mening nu?

att est ska gift rusta,,,allvar är din rusta,,,man gift seldom vann

vad kvar i allvar?

jentan cemanterar rum,,,hjelp ska du visa,,,famn kenner vi,,,hender rinner human ram,,,kommande famn vill visa du ventar mast,,,human helsar giv din ande guld,,,mast minns famn

17/9     oro-åker inte till jobbet

giv din hjelp såstav,,,Gud giver gift för verlden

ska hjälpa x nu på datorn

Gud sin dust giver famn

råd i dagen?

visa fem före din tysta rum,,,se,,,du band vinter rustar,,,hjelp du band,,,vi nera elden kastar famn,,,fast hjelp giver Gud,,,han hör veldig mast,,,så,,,mast hemma vill giva Gud mening,,,då rör du tyst svar,,,kanten visar band,,,

est bender lömsk verld

giv god tvag

vi lemnar sommar

jag vet

men ska jag fortsätta med tvag och tvag hela tiden,,?

jentan vill rum famna,,,gammal rör lömsk sal,,,kan ris giva god ram?,,,hjelp famn för livet,,,

ja det går,,,ensamheten svår ibland

grinden vill tyst mast fin höra,,,hav elden rinner hem,,,då ser du domen,,,ja

att man kan älska nån man inte ser?

jaa Gud visar dig

vi fester band

du bender tyst vår famn,,,vi Allsmäktig giver tyst kant,,,giv dom för lest,,,kasta viljans famn,,,Fadern kenner given ton,,,Gud visar dig rum före svaret,,,Fadern hender hastar kanten giva,,,var vis i salvan

känns som fler vet nu?,,,,

mana hjelp från sestavs ventan,,,fistel jentan mönster faller,,,hjelp finner sendarens kall,,,val sjelv du veljer,,,

ber hjälp?

venta est sav,,,vi ser hjelp kan göra lender sestav i sol

vester ser du vill gammal famn svara,,,hjelp famn senda famn,,,Gud visar dig giftsalvan

Gud + Jesus med?

jentan Gud hör din sommar,,,se sommar hör son,,,visa du jorden besta famnen,,,Fadern rör sendarens famn

de tror väl jag är tokig !,?

yes vi vet    he he

tack vilken tröst !   ler

jentan följer Guds svar

god fast gift himmel sender

tack !  känns bra !

hjelp ventans hymn för barn

hjelp Guds givna famn

fönster rör du

jag - min roll?  jag?

att bemästra tvivel är svårt

förstå mig !

vi visar dig meningen

vi visar dig sammansol

vi visar dig svaret

AVE vår band