Surahammar Fido famnar

samtal (utdrag) 11/5

gammal rum rör du i jorden

ave Guds svar i bostad,,,visa jorden vi är i din rum så svarar Gud gammal famns kall jag är i bostad

min kall rör din tvag så fösser du jordisk famn

-trött ska vila,,,oro trakasserier på nätet,,,oro ekonomiskt i många länder,,,invandrarfientlighet,,,bråk

tend Guds dom som är jordisk svar eldens hand dagens veldiga jag i viljans nåd,,,Gud famnar lamm som är din sol i famnen,,,ave Guds röst som ska fast senda en gammal rum som fösser din hjelp,,,ave domen i famnen,,,ave famnens halva,,,Guds havs kall i domens rum

vi ser nera du ska venta minnets dom

himmelsröst som hör du rör Jesu rum i gammal svar

eldens namne är din rum

havets hand som famnar

jaa

giv din väg bandet så fösser din rum god svar

giv din band rum som sender rusta Faderns hav

ave din väg i havets sol

Jesu svar i ton

amigos sol rör verlden

gammal gammal rum ave Jesu svar

iman valet svarade

gammal gammal famn ser du ska senda din minnesrum som famnar

-jag famnar

gammal gammal hav kan visa dig viljan i famn

-tacksam!

gammal gammal ton vill svara din väg jag kenner solens sav i lov

savens lov

savens lov var fem

-tacksam!

16/5

-råd hemsidan? skriva?  dolda sidor?

Gud hör du rör rum så fösser vi Jesu svar

din famn gammal famn ska fistel se lemna verlden

där rör du given band en sommarsalva i kellan

se du ska fem havets svar röra i din väg

visa du rum så famnen kan havet finna i rosens svar

Guds hand ska där röra en kellas svar

allvar är du i band

-"visa du rum"? för er?  eller?

Guds hand rör din rum så du sender famnen i jorden

hemma kan vi fössa rums svar så jorden fösser en band

ave Guds hand i famnens rum

ave Guds svar i rum

ave gammal sendares svar

Guds hand fösser en hav i havets famn

din famn är given vägs dom som havet kan följa i nådens hand

jaa

din väg famnar en sol som famnar Gud i dagen

Fadern lindar Annikas famn så minnet famnar en ave kellan i allvar

nesta svar följer du min fistelrum som elden ska veldig allvar kenna fem följa

gå du fösser en famn

gå du rör rum

en hands hav är i malvas ton

en gammal Gudshand rör din svar

havet famnar hjelpen

-var med!   så jag orkar!!