Surahammar Fido famnar

samtal

bandet rör rosen

himmelsväg är i famn

visa rosen Guds rum

jaa

jordisk svar är rum där Guds famn kan fössa vägen

estraden finner nemnaren

hela vägen famnar Guds famn

hela vägen sender viljan

en ton i vägen rör kellan

giv svaret som rör famn

där är rosen famnen

Jesus sender en rum som kan svara Faderns röst

Josua binder en svar så du famnar Guds rum i jordisk svar

hela vägen är Guds rum

- hjälpte till så gott vi kunde,,,nu dunderförkyld 

sinnets simbal rosen rör

sellskapsfamn helar famn

anden i vägen famnar

havets ros rör Gud i vägen

se  svaret är band i vägen

se  minnet rör famn

hela famnens ton svarar

aska ska famna vägen

hela famnen sender dimmans väg

visa vägen som sender gift (gåvan) i jorden

halvans väg visar kellan där Guds famn är i vägen

viljan rör rosen

svaret rör istorias famn

sellskap famnar

visans svar famnar

minnets väg svarar 

hjelpen rör omen