Surahammar Fido famnar

skriv

ge nera famnen

ge veldig svar

ge havet vis svar

svara enad väg

nådens rums väg

Guds sinnesrum

domens nåd för rosens linda

jaa

hjelpen fösser allvar

visa lindan som sender rusta svaret

himmelssvaret vid given kella

andens väg vill rum fem senda vid Jesu sendares allvar

helvarm kall rör famnen

Guds sols väg vid hjelpen

ton minns hjelpen

var himmelshjelp där rum fösser Guds rum

gammal rums Jess ser du vid andens goda nåd

gammal bindande rum som famnen ser hemma röra

var eldens sols rum vid jorden

 bind bandet

bind rum som famnar

allvarsvägen rör fin svar

jaa

vi ser dimmans svar i nådens väg

lammet kan svara hjelpen,,,havets lamm som visar nemnarens linda,,,

viljan rör Gud

salvan ave famnen

hjelpen vid Guds lamm fösser Jesu lamms gamla nåd

god rum famnar

god rum fösser

hjelpen i famnen

 föss Guds lamm så fallet rör hjelpen

 - skriva mer?  på datorn?

följ lammets visa lära där vi sender nera domen i vägen,,,se,,,ave vis svar rör vi i hjelpen,,,du ska famna veldets halva som famnar Guds hjelp,,,

- följer så gott jag kan!

,,,,,,,,,,,,,,,,,

- förklara?

fem fistel lindar i jag hjelper enad rums ton där visar du kend rums väg

- förklara fistel?  vad?

besta lammet svarar hendelser,,,rör nådens väg som fösser nemnarens hjelp,,,gammal Gudskella har gammal röst svarat,,,himmel allvar fester i nemnarens väg

- tacksam!  men hell?  förklara?

helvarm val sender dimman

- ok det var hel jag hörde hell,,, förstår!

benad minnesväg ska du senda som fem sender innan rum ska lista vägen i nåd,,,bandets rum famnar min röst som famnar Guds linda,,,minnets famn menar vi röra nera hjelpen som svarar gammal Gudssvar

ge bandet

send famnen

visa lindans nera famnar där hjelpen hör mod i fem

- skriva samtalen?  till alla?  inte?  berör bara mig?  i det tysta?  råd?

följ domens nemnare där du svarar allvar i Guds svar,,,var hjelpen vid malvas halva

 gå vi svarar gammal rums famn

gå bend namnet som är jordens tendande famn

havets vägs halva 

menniskors sendares vägs röst visar minnet vid Guds lamm

bandet fösser hjelpen

gammal band vid boningssvar hör Gud fössa vägen i malvas röst där rum fösser svaret

ave Guds lamm i famnen

- skriva samtalen? fina samtal

sellskap är hjelpen som vi ska fössa i rum

- råd?  skriva?  hela?  - hur bäst fössa Jesus?  för mig?

sender nådens ton som visar hjelpen vid rum

du ska svara jag allvar famnar

du ska röra jagets nåds famn

du ska famna vis sols rum där viljan svarar rum i famnen

Guds svar visar hjelpen i famnen

allvar ger Gud vägen

ave famnen i verlden