Surahammar Fido famnar

- något till alla?

samma namnessvar så lov famnar nåd i famn

se

du famnar nådens timme

där Gud sender kellans ton

visa du jorden allvar i rum

Gud kan se dimman röra gift

se Guds lamm famnar hjelpen

se nera famnar Fadern fall som allvar famnar ton

Josuas svar famnar en gammal Gudslamm

jaa

lammet är famnens ton som famnar nådens linda