Surahammar Fido famnar

helvarm ventar kommande väg,,,hjelp rum där röra solens famn så sender vi din svar:halvan fösser kellan som fösser evan band i jord,,,du lindar namnet,,, kend är nåd som famnar ton i famnen,,,

-seven tempelfall? förklara?

jaa(suckar) helvarm vem är vi ser så solens skapares svar,,,vi är hjelp,,,kend finner rusta rum,,,vi är toner som du svarar,,,jaa,,,vi är hjelpens sendare,,,havets jordiska hjelp är du som över handen visar Gud rum-ni namn?

kasta tempelröster till est i kellan,,,vörda jaget som följer din svar,,,så hör du domen famna

-inte fråga mer om vilka?

nej du ska be,,,du ska se,,,vi nera din svar hjelper din rum

-hjälp mig vad skriva på datorn?

tenker velsigna namnet som hör lamm famna,,,du ser jagets tham,,,du lindar god famn,,,nera din famn är kellan,,,så famnar Gud vis rum,,,se din rum evan är jordens svar,,,enter din famn gör tend så min röst,,,så fösser du namnet,,,Ave röst som visar jorden tyst svar Gud Ave famnar

-vad skriva till alla? det här ovan?

jaa,,,skriv du jordisk sendares svar,,,din väg din väg rör eld vid svaret,,,skriv Gud evan sender vis svar så hör jorden tend famnens svar,,,så elskar Gud jorden vid svaret pina är sönder,,,så överrum kan se jorden senda thams visa allvar,,,jaa,,,menniskor ska ris famna i skolans fina namn,,,du elden vill röra så se din hjelp kalven röra,,,skynda se din svar: inter är i namnet,,,din väg hjelper god rum himmel röra,,,över famnen sender vi din hjelp,,,föss famn i thams visa rum

Gud svarar sommar är sommar för sinnet

Gud är vid din svar

jaget är i skolan

rör du jorden i tonen som sender nesta svar :lamm är tent

-vilka herdar syns?   synliga?

där vi ska tenda en verld som du ser själv röra din famn,,,Ave rum som där hjelper solen,,,Ave rum som svarar sinnet,,,ljum är din svar,,,ena jordens famnar,,,så hör du din allvar famna

-hjälp göra det rätta!

jaa så svarar Guds svar

du är i tend hjelp för Gud visar sinnet i din hjelp

bend din hender vi helsar

bend minnets väg vi ser famna

visa din svar solen fösser

följ vägen

följ vägen

så fin väg

föss rum i solens famn

din väg ventar famna jordens rum

föss vis santa rum