Surahammar Fido famnar

jag följer

jag lemnar

jag visar

hjelp för lov

jag ger dig rum

jag ger dig sinnet

jag ger dig lindan

jag ger dig famn

hjelp så verlden se

velsigna hjelp

rör vis ton vi fösser

Gud är famn

-skriva ?

din heaven hör du ska skriva om jagets kella

                                               famn är kind

                                               Faderns hemma fösser din sav

Gud hemma svarar:

vester ser du rör rum

jaa

visa du sendaren som ventar ris i jord

Guds röst är famn

hemma fösser vi kellan

så visar hjelp tend Ave

 

gör sions velsignade svar,,,jaa,,,hjelp du namnet famn,,,öm är lindan,,,visa du svaret,,,evan är kommande hjelp-före sol i summan,,,

Mester är över vis jord,,,

aska är kind,,,

nera följer Gud dom

där fösser du sol