Surahammar Fido famnar

 

se nåd fester kellan

se nåd finner skolan

se nåd fester eld

viljans minnesväg ser given sol festa Jesu svar

allvarssvar i boningshimmel är nåd vid jagets linda

- kan jag skriva det här ovan på datorn?

jaa

skriv nu vi svarar nimbus svar så tuman finner given kella

gift ser domen

gammal gift svarar Gud

allvar famnar rum

nesta fall i kiss ska festa nåd i bandet

vi svarar Guds linda som ventar en allvar i ton

där kenner vi solen svara

iman i famn ska tenda nådens halva så lammet rör rum i vester

där hjelper vi svaret

Guds famn i lov