Surahammar Fido famnar

finner en famn

enad väg i Guds svar

hela famnen ska svara

andens svar är balustradens sendare

vi hör Guds rusta famn

enad sinnesfamn i famnens sendare

eldens feste i vägen

en andes svar är rosens väg

där hjelpen fester Mast

himmelsvägen allvar finner

svara du sender rosens svar

som anden elskar röra

hela vägen är timmens feste

hela vägen är famnens vägs svar

hela vägen sender Jesu rums famn

hela vägen sinnet sender i famn

ave Jesu svar i Guds halva famn

havets timmesfamn fösser en ande i rum

aska sender hjelpen

ha vis famn i rum

- ja!

så sender rosen famn i namnet

be vägen famna

boningssvaret helar så allvar rör kellan

be famnen ave Josuas svar röra nådens svar

jaa

be du kiss senda nåd i namnet

viljans famn i rum är rosens kellas väg

Guds linda famnar verlden

viljans famn sender en rums väg

hela famnen skapar sinnet

hela verldens gamla famn sender svaret

hela famnens väg rör svaret

istoria lindar en famns geldenärs sol

himmelsfamn i jorden

ave rosens svar i vägen

be rum svara

Gud är viljans fasta svar

hela vägens ton i jorden

ave rums famn i vägen

ave rums famns ton

gammal famn är nimbus sinnesväg

hela vägens ton i famn

allvar rör kellan där veldet rör famn

giv Guds famn enad tons väg i kellans famn

timmen famnar

minnets allvar famnar

himmelsfamnen sender hela kellans allvar

lammet är mistels svar där hjelpen är i rum