Surahammar Fido famnar

samtal 25/2

summans veldiga kella ser rum summans sol fössa eld i nådens ton,,,innan ljum sender rum i famn så ser du viljan i svaret,,,havets tinder är i allvar,,,himmel är i ton som följer Guds rum i verlden,,,ave Guds svar som ska visa dig din väg

- min väg nu?  sa precis upp jobb   annat vet du också    - råd mig!

aska nemner nåden nåd

aska halvan sonar

en rums allvar är du vid svaret

en rums svar är du i kellan

viljan i vägen sender solens sol,,,se du famnar nådens sendare så se du kan masten famna i minnets lamm,,,Gud är vid din famn så finner din jordiska jag Jesu svar,,,havets tham som hör rum senda mon himmel såg,,,

-min väg nu? händer närmast?

kommande minne vill en röst fössa som själv i rum sonar min famn

du ska veldig jag vilja famna så santas tinder ser verlden veldig kella sommar röra,,,rusta du vis väg,,,din rums svar är Jesu svar,,,Gud var i din väg så famna du vis rum i verlden,,,ave din svar,,,ave din rums hav,,,iman är Jesu kommande tvag som veldig tham ska se följa Guds allvar i rum,,,ave Guds rum i namnet,,,du allvar finner senda vid din famn,,,bindande kommande sol ska se hjelpen röra valet,,,visa ave Gud i lov,,,som du famnar i namnet

-skriva på hemsidan?  mer?

skriv Guds veldiga sol ska senda kommande rum vid allvar så summan kan hjelpa allvar i svaret 

ave famn vid nådens ave

-kan jag skriva Fadern säger: eller Jesus säger: eller Gud säger: 

skriv timmens famn sender sömmen till rullvägens enda allvar

Jess sol är ventans allvar så visa jorden ton från Gud

Guds famn är vid rum så rör du Jesu svar : jaget allvar ska famna