Surahammar Fido famnar

-råd mig vad skriva?

hemma vi ser du ska skriva

kellans famn är över din famn

-skriva"källans famn är över min famn"?

rör namnet skriv

jag är sinnets visa hjelp

jag är namnet före kinden