Surahammar Fido famnar

jag dimman sender svaret så du kan se vi är i rum

se så bindande kella famnar

elden rör vi i solens tvag

vi är i rum som famnar

elden ave jordisk famn

Gud tvager en verld som rör domen

 

din svar är himmelsk röst som dimman följer i verlden

sönder rör du i vägen

så du famnar allvar i kellan

aska ska du visa så följer du vägen

-orkar!!! förtal! tramp! varför!!!?

fem hör din väg

himmel är hjelpen

du ser din väg visa dig kellan

bind din famn i Guds rum

-råd skriva? kan ha det osynligt tills vidare

venta viljan i famnen så ser du din minne i verlden

 

-terror, hot överallt !

venta rum ska följa kellan som rör Guds svar

fallet allvar vester sveper i verlden

hell är tull av eid i skam

en rums fell som skolan rörde

fösser Jesu svar

jag Jesu ska lemna vid jordens famnar

Guds allvar visar kellan då rum ska se timmen svara solen

Gud famnar en rum i famn

Ave rum som ser rusta solens rum