Surahammar Fido famnar

aldrig veldig sjö,,,sover ventan ?,,,visa rum för Faderns svar,,,vi lindar famn,,,visa din namn för allvar,,,ge namnet vi nera saven,,,så visa din santa,,,var rum i din jag,,,ge handen rum som havet är,,,sellskaphender,,,gör havets ton som visar allvar i jaget,,,

vilat,så trött (11/8)

giver fin mönster

verlden skapar

där svarar du

jid sinais mast

varför är jag så här? osäker ,,,vill allvar     ,,,varför ?

jentan elskar fin,,,vi nera velig vilja,,,hjelp lest interöster helsar,,,

närmast - råd?

gift veldig vilja

vester vallar hus

vilket?

sett skaparens ton

jaha - dax ?

giv din svar,,,fallet selver i summan,,,valde viljan i svaret,,,elden ska sellskap tyst velja kasta,,,visa vår famn himmel helsar,,,visa vår last,,,visa vår ljumma val,,,visa kasta svaret,,,visa vår svar som är :lest finner Guds famn,,,kall giver svaret,,,tyst hör Fadern,,,ventans famn kenner,,,

råd jobb imorgon?

ge havets omen till svaret,,,du ska festa sinnet som man sveper himmel-då faller Guds AVE

osäker vad skriva?

skriv hendelser som rummet valde

skriv om Guds svar

ja

havet visar dig

allt jag gör vänds mot mig av vissa,,,var med idag?

nu sellskap tyst lemnar östertinder,,,menniskor veldig hell,,,hjelp var när du hjelpte svaret,,,hender giver du,,,giv din est,,,visa festet för AVE,,,giv svaret:Gud man famnar,,,se du saven fast rör,,,venta famn,,,vi salvan rör

faller över vis famn

Gud rör svaret

ner vi skapade vis Gud ville visa dig mönster,,,tell havet vi valde sommar,,,giv din visa svar till sommar,,,rör vår grind

vi tyst i gift

selvande jomala (jag bor i G...),,,kalven hjelper rum - himmel vi vester hjelper,,,

kalv ? symbol ?

est visar oss hastig jante,,,hjelp du fin ventan som vi rör

jaaaa veeet , undrade bara

vend veldig gests aftonpsalm,,,han vill göra god band

lite hemlighetsfulla ibland ! tror ni inte jag tål sanningen ?

se

eld i Guds veldiga mast

vester visar

est hjelper

ljus vester hell vende

din gamla famn är ljus i band

längtar hem,,,,

aska vill inder festa,,,valet gör aska,,,se din mening,,,giv Allsmäktig famn svar

går det hemma ?

se lim som tyst allvar höll,,,giv din malva,,,gå,,,se,,,vi ventar din famn,,,hjelp selver så du KENNER famn

ja,jag har varit fundersam sista dagarna

Gud finner svaret

gör vis jag

din santa är vår famn

vi famnar din val

Gud valde svaret

ris i ljum famn