Surahammar Fido famnar

summan är viljans svar

Gud säger:

verlden är i ton

ave veldig hand

ave veldig sav

ave vis hand vid jorden

 

Guds väg

Guds väg

själv är vid solen

 

Guds väg

ljum väg

rustar för rum

 

Guds väg

jordens väg

kenner rum famna

 

Guds väg

kellans svar

himmel svarar söm

 

min vägs allvar är jordens svar

 

bend min nera famn

velsigna min väg

svara solen som visar dig jorden

send du vis svar

tinder vill famna

ave jag ska binda svaret

svaret är :

summan vid hjelpen

 

ha stig

ha famn

ha rusta famn

ha kempa

ha svaret

så rör du svaret

ave svaret

solens famn vid kellan

intermenniskor ta min aska och rör så sommar

 

-vad skriva på hemsidan? verserna? hela samtal? enkelt - djupare??

skriv aska ser hjelpen som du svarar

himmelshand är domens hand

jaa

Gud är famnen i svaret

se svaret finner verldens rum

vi halvan ser röra tinder i rum

skriv:

allvaret rör famnen

ave famn

ave svaret

solens röst är jordens rum vid kellan

din vägs allvar famnar svaret

Ave Ave famn