Surahammar Fido famnar

ge nåd i din väg så famnen kan svara jag Jesus svarar svaret

var vis i vägen

dimmans väg fast ska linda din svar

bistå Guds famn

allvar är rum i famn

god gammal rum famnar

vi ser din väg i rum

svarets famn i verlden

se nera fösser vi svaret som ska visa nåd i Faderns sendares famn,,,dimmans väg nåd fösser,,,rör solens svar,,,ge Guds nåd i rum,,,var rums sendare så Guds famn svarar jag är nådens enda famn så Sinais  ton rör god famn i vis famn,,,sender vishetsallvar så Guds rum kan senda en väg som fester Jesu svar,,,Guds famn i nåd är ventans svar i famn

- Sinai  viktig plats - förklara?

där kend nemnare följde given fin svar

i svarets linda formades svaret

ge Gud nådens tend så vi fester allvar i hjelpen

sommar visar nåd i vägen

- något till alla?

fantastisk sol fast sender nimbus rum,,,anden sender min famn en rum ska följa

- vem var nämnaren i Sinai?  känd?  Moses?

innan nåd rum famnar ska lindan se Gud i rum

där tonens linda svarar solen

som öm vill röra eldens famn

- namn på han i Sinai?  ber

tist kend sol som var nådens nera kella

havets lamm i viljan

vi ser du fem följer

visa Gud din väg

minnets rum i nåd

- får inget namn?

(suckar)

kiss du visar

jaa havet finner öm i famn

Guds linda är nera din väg

- vem?

ventilens ena röst i nåd är Mose feldiga ton som giver hjelpen i Faderns rum

svaret är domen i viljan

- jag har en bild på Moses i köket

(ler)

kenner nåden viljan?

kenner du nådens hav?

en hand vill famna

en rum vill svara

en svar vill senda Guds visa rum i famn