Surahammar Fido famnar

giv du tonen vid vägens svar , eld rör jorden

 

en ton sender viljan

en ton visar solens rum

en ton vill jag kenna som anden rör i famn

timmen vill senda svaret

Jesus är vid tham

havet rör vi i Guds kella

viljan rör du i famn

ave kommande svar där Guds hjelp rör vis svar

havets sendare velsignar nådens halva

visa du hjelpen som ska fössa kall i jorden

allvar är famnen i rum

famnens famn är vis i rosens väg

följets svar i verlden rör rosens svar

en väg är nera Guds lamm

en väg är rosens nåd i jorden

en väg fösser famnen i jorden

ave famnen i ventans svar