Surahammar Fido famnar

måna nåd i Jesu fina timme

måna famn i rums kella

måna gift i fallets jag

rör jordisk ton som finner mast

Guds fina rum fösser dimman

Guds famn i tist rusta famn

allvarsväg vid vägen följer rum

föss god gift (gåva) i lindan

vi sender dimmans hjelp så famnen svarar svaret,,,ave vis väg i bostadsfamn,,,ave vis rum i svaret,,,ave Guds linda i vishetssols röst,,,kellan visar ave i domens famn

 

ha lindans namne vid Guds famn

veldig famn är jag i veldig rum som sender din famn

 

giv nåd vid svaret

solens namne vid skolan sender given fin väg i rum,,,andens väg vid vishetssvar,,,Guds lamm i famn

famnen följer jag så lov kan se du finner timmens allvar

- allvar nu?

allvar är dimmans nimbus som hör rum kenna jord vid tham

vi hör du finner minnet så Guds famn fösser ave jag enter viljan i fem

rums väg lindar vis svar så anden famnar domen

- förklara domen?

du följer timmens rum så domen famnar Jesu lamm,,,vi ser du fem ska nådens linda famna,,,Guds svar är jag allvar sender i famn,,,ave Guds famn i rum

 

skriv du

vi sender din visa famn

skriv 

Guds ton visar andens hav

så lindan finner Jesu rum

ave gift i rum

visa lindans rum för bostadsrum som vill svara nåd nåd nåd

be

gammal gift sender nimbus väg så lov en timmes väg kan fössa

elden anden ska bistå

visa lammet i famn

 -mer?

venta nådens jag som hör 

du fester nåd i vägen

du ser Jesu svar

du ser hjelpen i vägen

jaa

nådens famn ska nåd fössa

så rum vill svara famn

visa du vi lindar nåd i famn

visa du vi rör kanten i famn

visa du rums famn i dimmans visa linda

jaa

vi ser din famn i given vis fin rum

sommar är ton i famn