Surahammar Fido famnar

vad är allvar för jorden nu?

nomeno kenner öm jord...ge alla synder föll...kend aska gör jordens malva...din kenda summa velsignar varje interfamn...man helsar gör famn...bend - kasta veldets pundare...ja kasta dom...ja fullständig panik,velsignade eld vi mörker ser...var?...gör söm så famnen veljer...panik??...i verldens rum...panik leder till famn...umbäranden helsar alla...giv sinnet för vis sol...

hela jorden släckte ner 1 timme...

vi estraden hjelper famna...dagen vi famnar...eld hela famnen famnar...jorden summa finner...se en jag velsignar sol...sök sök halvans sinne...gör vis jag...se lamm ärver sol...summan vi kan vara...

menniska est famnar

ja

elden visar jordisk famn

kinder

helsar jag

veldet elden sender mantelsol

tacksam , vem där?

timmens ljumma summa

gör lamm

est ser eld

gör så val

Gud famnar himmelskall...kinder ser famn...se mantel tusen famnar...ja gåvan ser tiden...gömmer himmelsgåvan...

vad göra åt det?

se havet är tusen visor...santa Gud minns eld farlig söm...namnet cementerar jordens sönderhimmel helsar roman

vad händer?

fester gör sendaren himmelöm...kend var så interjordens sendare