Surahammar Fido famnar

en famn                                      samtal D    -08 - 09 

följer

havets val

en famn

lämnar

ögats val

en famn

rör

sinnets val

en famn

visar

valets sommar

en famn

gör allvar

som följer ögats liv

en famn

enter valets ande

en famn

ser livets mantel

en famn

visar livets sommar

en famn

går sinnets höga val

vi henderna hör - gör valets Santa