Surahammar Fido famnar

elende är mönster vid vägen

vem ser svaret?                                  oktober 2014

vem är din svar?

finner din sendares svar

historias visa svar

elende är mönster vid vägen

Gud fem ser hjelpa bostad för himmelsrum

visa du Guds svar

kommande famn ska se vis hjelp i allvar

så se du vis väg i ave rum i famnen

 

timmens allvar visar du

Gud var svaret

-samtalet personligt?

he  ler

Gud hjelper     du följer

enad rum som famnar

vi rör jordisk famn,,,Guds väg är i lindan,,,du finner svaret,,,sinais hjelp minns svaret,,,bistå vis famn,,,Gud är i svaret

besta svaret svarade svaret

minnets verld rör domen

domen är vid solen i famnen

allas röst är himmelsk rums fall i ave kellans svar

bistå Guds famn

ena domen i verlden

min vän är famnens svar

istoria är jordens väntan

i nådens famn vid skolan

se,,, jordens val är eldfall,,,hjelpens röst fester Jesus,,,velsigna du din namn,,,visa kellan din svar,,,över tom verld enar sonen sin kella,,,velsigna du Mast himmel velsignar,,,du minnet svarar,,,kempa före ton ska senda bend

kom i svaret

kom i famnen

elden velsignar hjelp

iman heaven ser sjelv famna rum,,,din väg kenner rum senda famn,,,ovan domens röst jag heaven ventar fall svara,,,du meningens röst,,,visar jorden solen i famnen,,,ave god famn,,,ave rum i famnen,,,

se nera är hjelpen

se nera är jag i verlden

amigos famn

istorias kella

iman visar dig din fall så bend du sen Guds svar

historia Jesus finner svara domens hender

hevan eld svarar hymn

hymn ave Gud i tonen

ave Gudstav himmel svarade

ena kommande minne

ena jag helsar din Mast

så minns vi tonen

allvar Jesus hör röra hjelpen

nomenos famn vill se Gud kempa sommar i verlden

tend namnet

tend svaret

jag Jesus ska velsigna din svar

fem ventar kenna namnet allvar ventar röra

enad svar

enad svar

viljans svar

fester din famn

en dag ska vi helsa sommar

som visar hjelpen vid vägen