Surahammar Fido famnar

 

 

viljans hav är Guds rums val i famn

ave famnen i sinnets svar

 

 

 

 

.