Surahammar Fido famnar

se

timmens famn

se

solens svar

se

himmelsvägen

 

allvar famnar rosens ton

allvar famnar timmens väg

 

ave vis rum i jordens ave

ave vis svar i vägen

 

var Guds svar i famn

var famnens hjelp där nåden famnar allvar

var rosens svar i famn

 

ave vis svar

ave Gud i famn

ave Jesu salva i famn

 

enad väg svarar hela svaret,,,himmelsfamn giver famnen

enad väg rör rum i famn

enad väg finner kiss i solens enade famn

 

hela allvaret fösser famn