Surahammar Fido famnar

jorden   klimatet

haven stiger snabbare än man väntat?

där est hela ave ser...domen hender kommer se...havet tusen est kenner,jorden gör hell för höst...domen hör,kenner havets sommar...den är så kallsvar...vinter följer domen som fem hör...se så elskade svar i ond jord...alla få nåd,eller?...när sonen vesterhand vördar sender så vis halva...Gud sender famn...kan inte vörda pedofiler,giriga,kränkande,roffande människor!kommentera!...gör val...domen ömmar när kend famn jagar val...ska man skrämmas till lydnad eller??...du gör vis famn(ler)...

Jamen vad göra med de giriga?hur förändra?så alla andra får det bra??...se vi kan vara tidens intereld över sommar...fem se ros för sendaren...ser ros men kan inte blunda för allt runt mig,eller ska jag göra det,förändra såå??...där ser vi tiden som hör kend lemna...du menniska finner så famnen i varje ilskarum

be så alla sinnen vara så tidens ton

be varje ros famna

be gåvan så

be allvar visa tiden

be mantel interså

vi helsar kantare...kyla hender ömmar varje ros fin mantel...gå...vi hör så fin santa...min avvaktan är min rädsla??...vi ser,du kan vara så...hjälp då?!...ja vi kan...råd mig hur fortsätta?...kenner vis tvag i hymn?...din allvar visa jag eld ömmar...vad göra konkret?...saven är jag cement som binder dig för eldelska...ja, hur agera?...tvivla ej på vishetens eld...bisvar elden minns före ros...

Platon sa---demokrati   leder till---anarki   som leder till tyranni     ...vi är i anarki på väg till tyranni nu...går det att stoppa?

menniskan pundar

Gud selver

giv tusen famnar

AVE barn himmel i fin famn

se summan

se alla kaftanersumma

se varje send gåva

se fem som kallveldet pundare kenner

jaa

ros fem du sender Täm möter ögat ja,mantel selver

kom vi rör så minnet av ros vid livets sol

se AVE hör

nåd hör roshimmel

Gud är ros - ris sår

nåd helsar jag

nåd för umbäranden

nåd för bisvar

nåd för andens visa summa

nåd för allvar i handen

nåd för famnens visa sol

nåd för malvas kall

så gör sendaren sendersinne...  gör en eng för undervester

timmen kenner nåd för dom

menniskan vester följer famn