Surahammar Fido famnar

tvist nera vistav

 

se ventan

fast

mellan

god och munter

tyst ventan

fester hals

anti

elskar

ihjel shante

godstav

kiss velsignar

besta kommer vester vinter kyssa,,,vester velsignar velsignad mast,,,tyst vi vester röst sender,,,

Gud ber : viljans santa finna aska vid rum,,,kasta då vis famn,,,enter verldens aska

hur förbereda tvist?

velsigna kiss

vad gäller tvisten?

anti

anti bas i tvag

hör anden svarar :est eld aska mönster rör,,,se öster hav,,,se din rusta,,,din visa svar ser tusen mantel tillaga aska i dust

händer jorden härnäst?

den velsignas av tusen master,,,mast minns hjelp för rusta,,,

jag?

mönster lest rör,,,du ska velsigna varje tids rum,,,där ventar rast för ris,,,aska mönster nu hör,,,Gud giver gest tinder ram,,,du röst mellan varje öst och kiss,,,öster helsar : Gud fester en ests ventansvar i kasta veldets höst,,,andens afsvarstig är bön för kiss

säg : aska famnar allvar,,,gå vi visar dig din vistelse för svaret : allvar vi visar

tvager svestav santas verld

vi ser god du rör

namnet vi svarar:

summan vi hör

menniskor finner du röra ris

kellare vi elden sönder svarar

gammal gör din svar

gör din fina svar

Gud minns

var din santa som kan Gud röra,,,hasta så vi ser,,,Gud giver dig havets hand,,,menniskor kastar ventans kall över verlden

vester fester svepande mönster,,,giv din mistel så sender vi svaret,,,Gud ventar på ram,se så vis svar,,,

Gud sveper över din visa

samma svar vi hör

nåd  nåd   nåd

menniskor vi möter som vi havet gör,svara : kom till santas visa val,,,visa val som sender Guds famn,,,du visar santa som velsignar famn,,,

vi hell hör

vi hell veldet fester Guds mantel

tinder ni svarar

hender vi sender

veldig rusta velsignar aska

du svarar : hör vinter,rusta ventans fina svar

råd idag?

vi tinder sveper lust

ja,rusta vi svarar

Gud ventar du svarar veldig feste i all höst

så vi kan velsigna vinter

råd jobbet?

du ska finna ditt fasta goda vilja

vester sender ventans malva fistelverld

du

sestav

vi

sav

Gud vi nera

vester visar

Mester

tyst

valde visa

aska menniskor ventar

tänka på?

giv enter vester verld,,,Gud minns min ventans visa,,,est kasta du verldens mast för mörker verld,,,du Mester ventar röra,,,ni sav son fast kastar för rum,,,

Gud fast visa vill velsigna