Surahammar Fido famnar

hést kenner

Gud sellskap var

Gud var din sommar

giv din rum för sellskap i jord

fast lindar du sellskap himmelsfamn

se

vi svarar din hjelp

kant famnen sender

giv famn vid sol som test kenner

OK! något annat?

när du sender vester göm , se lammet som sender din namn

Guds ande salvan fester

din mantel visar tiden

tacksam!

be lender tenda sin mast

en tyst elskar

Gud visar dig

Mester nera din hjelp

han sender system för Gud

säga??

ja säg:

Gud sender sin minne till verlden

du hör hans mantel

se Gud var sommar i svaret

ja

du ska famnen visa

din namn ska Fadern senda famn

Gud veldig hand visar så vinter för god sinne

Imanuel?  Jesus?

ja vester är viljans val

du ser tiden före tinder

du såg halvan i verlden

där visar synden mistelgift

för hender vester selv var

var vis i god tam

där famnen kan röra Gud

minnet var son

son i jord

son i sinnet

Gud famnade