Surahammar Fido famnar

viljans väg ventar röra bistå solen i din väg,,,bistå solen i din rum,,,havets svar som rör rosen i rum,,,se du ska senda allvar i famn,,,ave Guds svar - inte döma? nej domens aska velsignar dagen som veldig nera tvag är i hjelpen,,,andens allvar är Jesu svar himmel famnade,,,bind dagen i kellans svar,,,Gud god god kant i rum - förnedring,baktal,svek,ledsen,migrän,feber !! veldig famn rör din väg,,,visa vägen för famn,,,Gud är i svaret,,,famnen är i rum- skriva? -samtal? tempel istoria hör nera kellan fem famna,,,jag eld,,,jag sömmen ser velsigna,,, ave jaget i rum,,,himmel är östereld som aska fem svarar,,,historia hjelper rum,,,venta din havs famn i din rum så ser vi hjelpen i kommande svar,,,eld ave famn,,,Guds röst är vid vägen,,,bend hjelpen i rum,,,jag kenner minnets ton,,,jag enar enad hand,,,havets band,,,jag hemma helsar jorden,,,fem rör inter i skolan,,,kommande rum finner elden i kellans himmel,,,där är din väg i rum som tender hjelpen i famn,,,ave famn,,,ave famn,,,ave tendande sva,,,rGud ventar famna rum i famnens svar,,,Jesus är rusta rum

Guds röst finner en kella som fem ska famna

allvarets svar vid solens rum

himmel famnar din väg i kellans famn

Gud är i domens fem

havets allvarssvar

inter följer Guds famn

havet är en famns jordiska feste

ave rum i din väg

famnens väg i verlden

handens väg vill famna Guds allvar

enad allvar i jorden

enad allvar i solens hand

enad ave jagets svar i jorden

skriv aska enar en tham som hjelper domen följa Guds famn