Surahammar Fido famnar

samtal:

allvar nu tender enad ton,,,aska sinnet ska famna,,,Gud elden ska venta rum i famn,,,elden ska famna en väg i famn,,,jaa,,,jordens tham tender vi i Jesu svar:

ave vis famn

ave vis rum

ave vis svar

se din dom enter vi i nådens hand

enad sol i rum

havets dom är viljan i din hand

Gud famnar din svar

enad kall i verldens allvar

himmel famnar Gud som följer en andes ton i verlden

Guds hand dimman famnar så viljan följer en sol

var Guds hand

var Guds band

bistå du bindande hjelp så följer Gud din rum

ave famn i vis famn

dagen är viljans röst

följer Guds sol som svarar elden i famnens ton

ave din famns gamla väg som ser rum senda famnen

havet är din viljas tham

havet är Guds fina sommar vid vägen

allvarssvar rör din rum

ave Guds hand

ave Guds famn i svaret

se din väg är famnens väg

veldig dimma ser du ska följa allvar i Guds svar

gammal famn följer din väg

namnet allvar rör

vi hör havet senda ave famn

-allvar nu?   viljan??

jaa,,,se viljans ton enar din sols svar

viljans svar rör vis famn

Guds allvar är ton i famn

-skriva personliga samtal?  på datorn?  rakt av?

se du ska skriva ljumminnets kalls veldiga sommarsols falls följes: ave vis väg

skriv om din thams väg så lammet ska vilja röra en allvar i famn

visa havet du sender en väg vid domens ton

jaa

visa du viljan som kan senda där rösten i bandet

ave famn i Guds hand

ave vis vägs famn i rum