Surahammar Fido famnar

 

kom i lammets kella

kom i jordens rum

kom i Jesu sav

kom i jordisk fin aska

solens röst famnar allvar