Surahammar Fido famnar

elden rör hemma

Faderns nåd i famn

- jag ser att jag har skrivit om viljan tidigare, behöver jag kanske en puff i ryggen?  :)

jaa

viljan rör nera ton din sendares famn

visa du vi famnar

visa du viljans hender i famn

havets svar vid vägen

- fortsätter skriva?

jaa visa vägen som du följer

- skriver lite från samtalen där "viljan" är med,,,släktforskar - präster och kyrkvaktare mm,,,kul,,,undrade ju varifrån det jag håller på med kommer ifrån ,,, :)fast inte kommer det därifrån ;p :)

jaa,,,se dimman hendelser svarar,,,elden fösser Gud i jorden,,,bindande minne är svaret,,,kommande famn finner Jesu allvar där nera famnen Gud sender viljan i jordisk rum,,,lammet rör vis famn,,,finner hjelpen i Guds lamm,,,ave bostadssvar i verlden,,,himmel velsigna nemnaren så Gud rör viljan i famnen,,,svara famnens ton så fösser vis rum jordisk svar

- viljan nu?  jobba med?

sellskap himmel ventar röra Jesu sols malva,,,nera famnar vi kellan som famnar tonen i vis rum,,,halvan är Jesu lamms fina hjelp där fallet famnar solen,,,andens väg är domen i famn så havet finner en rum som fester hjelpen,,,                                                                                   gå du rör famn,,,hjelpen famnar viljan som sender nera ave vis svar,,,jaa,,,ge Guds rum famn som finner Jesu svar i famn,,,allvar är hjelpen som ser dimmans jag,,,nera allvar visar rum famn,,,lammet fösser kellan,,,gå Guds linda,,,jaa,,, gå Guds famn i viljans kellas allvar

- allvar nu?

vem svarar hjelpen

vem svara nera famn

jaa

vem rör rosens svar

se Gud hör du följer nådens famn

jaa

Gud famnar lindans väg,,,enad rum vid famnen,,,

- vägen allvar nu?

jaa,,,se du finner viljan som ser nera veldig kellas famn,,,vi hör du ska famna minnet som ventar svara hjelpen,,,Guds famn är lammet i ton,,,så vi famnar Guds famn,,,jaa,,,sender himmelsk famn som nera minns svaret,,,allvar är hjelpen,,,ave rums svar som fösser hjelpen vid famnen

- långfredag - påskafton

- natt - tankar - Jesus

havets lov finner kellan

himmelsk rum visar kellan

var mon i famn

var Guds rusta famn

Jesus är viljan i famn

rosen famnar vem hör hjelpen vid svaret

ge Gud Jesu famn

- korsfästelsen - kommentera

hjelp viljan följa rum

dimman famnar rum

aman i lov är svaret

aman (?) felsignar rum

Jess sender minnet

visa Guds famns svar

hjelpen famnar

ave vis famn

menniskor ska nesta tillfelle veldig nåd famna

menniskor rör nåden

menniskor kenner god sinnesfamnar där rusta kellan rör famn

gå halvans svar

hjelpen vill famna

var kellans väg i hjelpen