Surahammar Fido famnar

-datorn? vad skriva? sortera samtalen? skriva hela?

nemner kempa hand för nåd vi famnar

-skriva det?

nemner hest vester Jesus famnar ,,,där nådens rum visar Jesus din väg,,,evan hör ton,,,Guds famn rör Jesus,,,famnen elskar jagets svar,,,du minns mast vid vis rum

-skriver hela

he nesta dom hör nåden

vis vilja

vis vilja till tinder famn

vis famn i nådens tvag

jaa minns du din hjelp

minns din visa sommar

nådens ton vill anden senda till himmelsfin kella

se

allvar är i nåden

se

allvar är i famnen

minnet är jordisk famn

havets famn

verldens ton allvar kenner finna val

Guds väg famnar

din väg sender jordisk rum

Ave verldens nåd

Ave vis svar

Guds väg famnen finner

din väg sender rum

visa jord domen

jaa

visa jord svaret

santas rum fem famnar

allvar din o sinnets allvar velsignar

eld där kenner nåd

-skriva hela samtalet? bara till mig?

tinder eld

tender din timme

Mester banar hjelp

havet elskar famn

ena famn vid istorias kella

-hjälp! rätta! modigare nu

bend svaret

est hender sjelv där rör

bend min sendares feste

jaa viljan följer rum

så visa du din jag så hör evan famn i allvar

namnets rusta himmel nera hjelper,,,vester kempar i rum,,,vester Jesus tender i ton famnen ventar röra

din väg vill famna solen

-ja

tomma namn menniskor vester visar,,,tell famnen din kellas jordiska svar,,,himmel famnar nådens visa,,,fall fösser istoria på hals i send,,,tend,,,din väg bandet sender

skriv:

Imanuel havet famnar

havets svar himmel famnar

timmen rör nåd i famn

Guds famn vid svaret

visa kinden din mast är fem

visa jorden din allvar

be Fadern famna vis famn                                                      svara  vi sender - du rör