Surahammar Fido famnar

samtal:

giv solen mast i sol,,, havets famn anden rör,,,    iman hav i land i lammet  sent   ,,,??,,, hendelser ser hjelpen som ventar fössa Guds svar,,,allvar hjelper rum fössa rum,,,giv Gud viljan som svarar där viljan,,,h-s väg santa ser,,, i nesta rum vi famnar Guds rum,,, - förbereda?,,, se vi santa ser senda famn till nådens rum,,,

se sinnets sol ser du sender en

vem kan röra Gud

vem ser vis

vem rör rum

du elden fösser i famn

Jesus skolas santa ska famnen finna senda famn så rum kan fössa gammal gammal svar

-sända famn till vad?  vem?

till tist Jiss i famn ska fallet giva Guds sol

Jesus sender din famn så viljan sender solens famn

- tacksam!

Guds svar famnar

Guds rum sender en famn i Jesu svar

du allvar famnar i rum

- allvar nu?

var vis i vägen

var vis i vägen

Guds vägs rum i Faderns svar

- vägen allvarlig?

jaa

vägen rör rum

vägen är solens sendare

vägen följer minnet

ave Guds vägs sol

Guds rum vid famn

ave famn i rum

famnens svar Gud famnade

- skriver det här?  dagens samtal

gammal gammal famn rör solens svar

se var i din vägs famn

så ser du din väg hjelpa famn

ave famn i vägen

- dolt ?  eller?

se där ser summan veldig famn i rum så skriv du Guds föss i jorden