Surahammar Fido famnar

sök

vad?

sår

sök sömmens nåd

 

söm öster jag når

du eld fester jord

översvämmningar,klimat....?

ja,Gud ser höst

man ser , selver gör dom

ros famn ser,hender ska visa son

du ska säga: Ave se han är mantel

ja,du ska säga:

AVE roman är syndens söm   (roman = tiden)

säg:

AVE Gud sommar helsar

säg:

alla visar syndens sår

AVE ser aska

du ska famna var söndersol

göm sista gummans tellskam

jaa

eld sender jordens öga

anden ser sönder som kan malva röra

helsvart liv,eld sommarvalde

gammal Gud ser gömros

öm är son

..........Ave jag famnar

Guds sommarsav

finner summaan

kenner vam Guds famn?

jag visar Guds romansfasta svek över est

och nu?

giv söm havets öga

pengar-lön,-allt runt-gråter-orkar inte mer-varför?-visa livet?ja?-hur orka?åker hem nu!!kommentera?

venta

varför?? plågas mer? nöjd? lek? vetat innan? är det så?? ont i magen ...varför?

Gud?

_________________

ta nån annan försökskanin!!!

behöver inte söka sår

de KOMMER

de KOMMER

planerat?????????????????????????????

ord Simon?

jag är allsmäktige vis vam

hjelp listar söm

menniska gör så handens svar

omen helsar jag så salva

nästan knäckt idag?

be för gömson

gör livet i rum

var så sendarens ros

hur mycket orka?

kend hör...send svar...så helsar rum...halvan gör aska...öster är hendernas svar...

barn elskar ros

gör vis aska

se

gör din kall

famna son som ser jagets sol

eld allsmäktig god jag

livet helsar

hör Faderns nåd

fantastisk ton är sent

vam tyst svar som helsar Gud lemnar festet

rusta kallsöm

ros fast helstav

kan göra ros

min Guds roshender hals gör

se alla famnar

du hör så aska elska jons tid

där hör jag allsmäktig aska

dagen öster elskar

vester elskar hets

godhet - försoning - upplevas?    så?      därför ?

Gud enter du som kan mast festa

när du ser fin ros kan vi famna

när jag ser lidande , svek ?

santa kenner rum

se så svaret

fest då ros i santa

enter

veldet selver

aska fistel finner

verlden borsta min serafim

som du når

Gud band sender famn

när sendaren sönder ser

kenner rum

vi fester aska

 

tiden hör

tiden andas

när hör lamm?

 

råd idag?

där dimman historia faller

där ser summan allting som var, giver svar

man faller sönder i form

som faller hörn

förklara?

när du Gud svarar

gör allt där salt föll

Gud faller över son

när son omen ser

kall svarar

rör given sinne

handen är son

se hans svar

du är livets mantelljum

giv så hymn i din svar