Surahammar Fido famnar

köld , vem svek verlden svarar barn

 

malva

vem velsignar val

vem velsignar summan

vem velsignar vis ord

vem velsignar jordens val

se

vi veldet rör

var sommar vi veljer

Gud barn famnar

 

festet hela verlden gör