Surahammar Fido famnar

-jag pratar ju aldrig om Gud eller Jesus till andra ?!!    rätt ??

se Jesus elden ser vester senda sommar,,,Jesus ser du rör god rum,,,innan famnen du svarade din kenda sav,,,Guds svar som Gud sende till Ave famnen

Ave vis rum så kenner vi din vägs val

-många religiösa pratar om Gud eller Jesus!   jag då?

besta svaret ser vi vid vägen,,,allvar Jesus svarar,,,du visar god famn,,,din vägs famn som ser allvar i Mast

Guds allvar är svaret

-vill det ska bli rätt!!

bend vis väg

bistå Faderns svar

elden allvar ska se din rum så visa du hjelpen i famnen

havets ventan fem ser Jesus röra din väg

Guds väg vid bistå famnen

du minns din väg

du ser din väg

du lindar din väg i jorden,,,jorden ska fössa rum i vis svar

domen är svaret

allvar är Gud

veldig kellas veldiga sendare följer nu vis rum

viljans röst vill du ska senda Guds visa vilja i rum

du ser ju min dag som fem ventar svara

enad famn Gud famnar

Gud ser din vägs famn,,,du ska röra hjelpen så viljan kan famna

gammal famn allvar ska svara dig en Ave kellans röst,,,vill där famna vis väg,,,

min famn är din svar i jordens rum

vinter fem hör i jorden,,,nera nera Gud hör du ska svara lindans svar,,,jaa,,,nera du ska se namnet Guds famn så rum kan senda vis svar i jorden,,,famnen är fem himmelssvar,,,jaa,,,visa du domens röst för solens rum så visar Gud din hjelp,,,menniskor fem ser röra verlden,,,andens svar minns jaget vid vis rum,,,din vägs famn ser ave Guds jag i rum,,,allvar är du i svaret,,,domens famn som ave svaret ser svaret senda famn,,,min famn,,,min vägs famn,,,velsignas av sommarkellan så rum kan famna rosen