Surahammar Fido famnar

en ton

en svar

finner viljans halva

 

en väg

en svar

finner kellans väg

 

en famn

en svar

hjelper inter famn

 

Guds timmesväg

viljans tons svar

visar rosen i famn

Guds tons svar

famnar vägen

allvarsfamn är sendaren

famnens väg

Guds svar

rör hjelpen i famn

gammal rums famn

visar solen i bandet

var famnen

var rums väg

se sinnets svar

bandets timmesfamn

som allvar fester kellan

ge Guds svar fallets svar

där veldet finner minnet

enad rums svar är allvar

där Guds lamm famnar

nådens timme

var havets svar i famn

se

ha vis svar där du svarar allvar

se

solens ton röra kiss,,,anden famnar minnet

ge

Guds svar där famnen följer ave val i vägen,,,andens sommar rör vi där du svarar hjelpen,,,kom finn sendarens timme i gammal vägs nåd,,,hela vägen rör rum i jorden