Surahammar Fido famnar

velsigna famnen

hjelp famnen

fönster rör din hjelp

giv famnen sommar

 

vi ser               Gud rör

vi fester           Gud famnar

rör lindan          se solen

visa tinder         rör god famn

se namnet          rör jord

visa solen           se svaret

Ave rum              vi famn sender

ge jord sinnet      se rum svara

där går Faderns sol

menniskor elden svarar

kom finn namnet

minnets ton är omen

Gud finner lindan

Ave rör Faderns

ameno