Surahammar Fido famnar

samtal to. 13/10-16

giv tunan sin väg

giv svaret rum

viljans rum är famn

Guds väg är hjelpen

visa vägen för allvar är hjelpen

visa svaret för vis sendare

visa Guds väg som följer din rums sol

var i din vägs pandera

vi enter din nåds väg

eldens rum ska falla i din svar

jaa

var vis så rör du Guds rum

visa lammet för rums famn

Guds famn i verlden

- visa? - skriva på hemsidan?

skriv vi sender rösten som velsignar rum

vi sender Guds famn i rum

skriv vi famnar din svar så hjelpen kan svara

allvar rör Gud i din väg

bandets svar är i din väg

se du ska röra famnen som famnar hjelpen

var Guds hands famn

var Guds svar

Jesus är i din famn som ska följa gammal gammal rums fina gåva

vi hör din väg famna

allvar ser vi i din sols svar

famnens rums följe rör vis famn i rum

- händer mycket jobbigt runt också!   -hela tiden!

jaa din väg sender skolans rösts famn

jaa

du sender namnet kommande famns enda kellas sol

velsigna Guds väg i rum

velsigna Guds famn i rum

var rums svar

gammal gammal fin svar

som famnar rum vid famnen

- skriva sista samtalet dolt?

jaa skriv för havet famnar nådens sendare

du ser vi rör vis famn

du ser vi famnar given svar

du ser hjelpen vid vägen

skriv vi famnar svaret

kellans sol allvar följer i Guds hand

- alla valloner i mitt släktled som var katoliker, var de tvingade konvertera?

he dom hörde hjelpen du fann

dom rörde viljans svar

Jesus är din kella som rör rum i lammets gamla rum

så famnar du vis famn

ave din väg i ton

- därför jag inte känner mig hemma i kyrkan här?

vi ser din famn röra fin famn

Guds rum är vid din svar

havets svar i din väg

- behöver inte vara i kyrkan

nemner du ska famna vis rum

- finns överallt

jaa

vi hör tend famnens nåd i domens kella

bistå Guds svar

allvar gammal gammal band sender i din svar

- svaret är nu?

famnen i nådens svar

Guds hand i din allvar

gammal Gudsväg famnar din rum så du följer vis rum i jorden

salvans gamla Gudsfamn sender sendaren rösten som ska famna allvar i solens kellas jag

ge Gud famnens röst så du följer Guds hand i viljan

- skrev på FB igår till ateister humanistiska att de får famn av Gud, om de lever upp till famn osv

Gud famnar - du rör

- ok! fel av mig?

viljan följer din rum så du rör solens ton

rör rum i famn

Guds famn rör Fadern som kan fast summan se

jaa så hör du Guds röst som famnar din väg

du rör solens famn

himmelsk röst är vid bostad

vi hör din väg kenna en famn som sender kinden vid fall

(h)evans hand är i vis famn

- hjälp mig famna allvar!

där fester summan sendarens följessol vid god rum

svara din vägs kellas kind som allvar sender i din väg

minnets lamm i famn