Surahammar Fido famnar

 

skriv du famnens ande är svaret som famnar kinden där hjelpen fast sender mon vid Guds svar

istoria lindar Guds ton som visar elden andens famn

elden är föss solens ton i vägen där hjelpen famnar nådens sendare

be famnen svara solens väg så Fadern svarar:

kom vi rustar rosens svar i veldets famn