Surahammar Fido famnar

samtal:

hjelp Josua senda rum

Josua?  vem?

fallets kom i rum

kom i famn i rum

menniskors sol som var hjelpen i verlden

andens Josua rör

din malva Gud såg

visa din kella

allvar är din sol som famnar jordisk svar

Gud kan finna andens nåd som rör rum

allvar famnar rum

aska finner kellan så du finner Jesu rum i famn

se du ska följa din famn så du rör kall

jaa

Jesus allvar famnar

han ska se din väg i famn

visa du Guds rum i verlden

se du följer en famn som följer verldens ton

ave kommande famns visa kella

Gud galvaniserar fin rum

fest din rum i havets sol så famnar vi rum

-hur bäst festa?

estola lamm följer

dagen rör fin svar

gammal rum är Jesu salva som himmel svarade

gå given rums sols enda rums fina kellas röst

solen allvar famnar

jaa

visa din väg för Guds röst i havets svar