Surahammar Fido famnar

hela hjelpens himmelsrum

historia fester i famn

historia ska famna lammets last

hjelpen är i verlden

 

hettan skiner i hjelpens väg

viljan visar ave Guds lamm

som fösser allvar i jorden