Surahammar Fido famnar

 

sänd

sänd

fin est

fast

är din jastav Gud giver

lov

elskar vi

allsmäktig

du lemnar

kaftan

ser svar

söm list finner du

 

hur bäst bryta tystnaden?

du cementerar given famn

vi velsignar du rör sav

hur bryta?

fest din vilja