Surahammar Fido famnar

hör sinnets fina makt  

såret

vallmosåret

 

hela handen

välkomnar

 

minnet

elvan jagar

 

såret

alla vallar

 

hör

handens makt