Surahammar Fido famnar

var vägen

famnens väg

sinnets svar

Guds sols svar

minnets väg

kellans svar

valet i jorden

hör rosen röra kant

hör Guds rum famna

visa vägen

visa solen

visa sellskapssvar

elden rör jorden

viljan är i famn

Guds sinnesväg

Guds allvarsfamn

allvar rör vi i famn

visa Guds svar

havets lindas sendare

kellans svar

Guds timmessvar är i rum