Surahammar Fido famnar

tankar - jobb - allt runt -,,,

eld eld

du visar vägen till solens rum

en svar i famnens röst

namnet är jag Jesus finner

velsigna du din svar

allvar följer namnet

nera ventar din svar

jag visar namnet

Emanuels famn

menniskor ska Jesus besta röst senda till rum

din väg Jesus ska pandera

nemner ventans rum

du enar jag Jesus där visar dig min malva

velsigna namnet

min rums visa

du enar jag kempar vid namnet som evan rör

kommande namn elden famnar

amigo tist jag svarar

eld ave famn

summan är din mast i veldet

över dig är jordens pennalism som allvar hör nemna rum

mörker velsignas av ljum

nemner du ska svara jorden

vi nera är så öm kan se

amigos visa väg

jaa elden finner du

elden är vid din namn

så ventar du din famn

velsigna enad rum

jag Emanuel ventar senda

eld vester evan ser jorden hemma i eld

alla är i mast

alla är i namnet

ljum är kinden

min allvar är i minnet

du famnar röst som sender eld

-hur förstå det här?    hur förmedla det?

skriv famnen vill allvar hjelpa rum

himmel sender bindande famn

sender hjelpen

sender jag istoria fem elskar

jaa

sommar visar du i din malva

ena verlden i jag hav sender

så ljum heaven ventar se

du elden rör

du elden svarar

est solens ton österfamn ska bindande hjelp famna

du är jordens österhjelp så du famnar,,,du rör vis svar

Gud ljum famnar

allvar är din jag

så havet vill röra famnen

eld rest evan ser så minnet ska visa dig kempande namne

veldig hjelp ser du i namnet

där Gud vill famna

-skriva det här samtalet?

skriv jaa skriv du så enar du vis svar

bend namnet

bend fall vid hjelp

solen är över Jissus 

är i min famn

Guds svar är i tonen

du vill visa amigos Jessus fall

venta så nåd vid jag kenner verlden höra rusta famn

över din rum är jag

så du tvager din svar

havet är namnet i Jess svar

-var med hela tiden!

så jag gör det rätta!

allvar vi ska bistå med vis famn i hjelpen

min allvar hjelpen finner i skolan

-ja finns det nåt mer jag ska känna!?

svårt så svårt ibland,,,

domens följe är famnens följe

ave du kellans svar

Gud är i mantelrum