Surahammar Fido famnar

2019

tomma band ristar hjelpens väg

list finner jorden

hemma ventar estrad vid hand i timmens ande

Guds famn allvar fösser

istoria famnar andens famn

ge kommande allvar fin svar

mistel anden fester i famn

Guds kenda rusta rum följer nera famnens väg

girlanger halsen ser röra vägen

be vägen famna rum